• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28

GR 16-18

Mentoria 1 a 1 a través de la fotografia per a joves en darrera fase de tutela

El projecte GR 16-18 és un projecte adreçat a joves d’entre 16 i 18 anys que es troben en la darrera fase de tutela i que són acollits en recursos residencials.

Té per objectiu millorar els recursos de l’emancipació del jovent tutelat posant el focus en les competències relacionades amb la comunicació, l’autoconeixement, la consciència emocional, les relacions interpersonals, la iniciativa i l’autonomia.

Aquestes són competències clau per poder fer front amb claredat a la concreció del seu projecte d’emancipació, ja que incideixen notablement en la capacitat de decisió i acció enfront al seu propi procés.

El GR 16-18 es fonamenta a partir de 4 línies d’acció: la relació de mentoria, les activitats dirigides grupals, l’ús i aprenentatge de la fotografia participativa i l’acompanyament individual.

Les activitats es desenvolupen els dijous de 17h a 19h i combinen: accions de la parella de mentoria (1 jove i 1 mentor/a), aprenentatge de la fotografia; accions per conèixer els recursos culturals de la ciutat; i activitats per fomentar la participació i creació de la seva pròpia exposició, amb la què conclou el projecte i on reflecteixen els neguits, dubtes i il·lusions del seu procés d’emancipació.

 

El projecte GR16-18 ha gauanyat el Premi Civisme a la Innovació 2018 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.