• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Llars El Pas

Habitatge per jovent a tocar d' assolir la plena emancipació

Llars El Pas és un projecte en fase pilot que dóna l’opció de disposar d’un habitatge a llarg termini al jovent que ja ha finalitzat la seva estada en els projectes Acull o Pisos Assistits i que encara no pot accedir a pisos del mercat ordinari d’habitatge.

D’aquesta manera facilitem la continuïtat del procés d’autonomia de joves entre els 19 i els 25 anys. Aquests anys de convivència a Llars El Pas són clau per poder acabar de consolidar els seus itineraris d’emancipació: finalitzar els estudis, assolir una feina estable, aprendre a tenir cura de la llar i d’ells mateixos i haver ampliat la seva xarxa de suport.

El nou projecte és doncs per jovent que es troba al final del seu procés d’emancipació i que en aquesta fase també compta amb l’acompanyament socio-educatiu de Punt de Referència.

 

Pisos Compartits

Comptem amb 11 places d’habitatge en 3 pisos on hi conviuen joves que consoliden la seva autonomia, els seus hàbits de cura de la llar i finalitzen el seu procés d’emancipació. La seva estada pot ser de fins a 3 anys en els quals gaudeixen d’un seguiment professional per part d’una educadora de Punt (menys intens que el que troben als Pisos Assistits). Les vivendes son gestionades per la Fundació Mambré amb qui col·laborem per garantir un futur al jovent extutelat.

 

Habitatge cooperatiu

Hem apostat per apropar el jovent a un model d’habitatge que els permet formar part d’una comunitat veïnal auto-organitzada i que s’implica en la vida comunitària, gràcies a un acord amb la Cooperativa Sostre Cívic, que ha apostat per destinar un dels habitatges d’aquest edifici cooperatiu a persones en risc d’exclusió. El 2021, dos joves de Punt van entrar a viure a un habitatge cooperatiu en cessió d’ús del Poblenou: La Balma. L’any següent vam ampliar la aposta per aquest model i dos joves més van entrar a viure a un habitatge cooperatiu al barri de Sants.