• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Referents

Una nova figura de confiança per compartir un moment important

S’ofereix al o la jove conèixer una persona voluntària que li aporti suport emocional, lúdic i lingüístic; acompanyament en la inserció laboral, en els estudis, en la cerca d’habitatge i en la millora de les seves competències i habilitats; i una ampliació de la seva xarxa social.

 

Les relacions de mentoria de Referents tenen una durada de 10 mesos durant els quals la relació es va consolidant fins a resultar natural en la vida de les dues persones que d’una altra manera, difícilment s’haurien conegut. Durant aquest temps comptaran amb el seguiment professional de la persona tècnica del projecte.

 

Punt de Referència facilita el contacte entre jove i voluntari/a i vetlla perquè el desenvolupament de la relació de mentoria que s’estableix sigui constructiva i favorable per a ambdues parts. Des de l’entitat es fa un seguiment i es treballa per tal que la persona jove pugui assolir els objectius del pla de treball establert. La coordinació amb la referent de la persona jove és especialment important, per assegurar la coherència del procés.