• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
 • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
 • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
 • 93 329 74 28

Nous continguts, nous formats

Per fi hem renovat la imatge i continguts de la pàgina web de Punt de Referència!

 

Les millores al nou web
La nova plataforma és més dinàmica i arriba amb fotografies i continguts actualitzats.
A més inclou noves seccions com:

 • L’apartat per a col·laboracions empresarials: Punt de Referència és una entitat que promou el treball en xarxa, i en aquest nou web es dóna un nou espai per atendre a peticions de col·laboracions. També s’inclouen els logotips de les empreses i entitats que ja col·laboren amb nosaltres.

 • L’apartat explicatiu de la realitat del jovent extutelat: s’ha dedicat un espai a explicar qui són aquests joves i perquè els acompanyem.
 • La pàgina sobre l’entitat, permet veure en profunditat tota la trajectòria de l’entitat, els premis rebuts, les persones i els càrrecs que formen la Junta i l’equip professional, etc.
 • El web inclou formularis que permeten a l’usuari posar-se en contacte d’una manera molt ràpida amb l’entitat. A més, aquests formularis ens permeten tenir unificades i ordenades les peticions de les persones que ens contacten d’una forma automatitzada. A partir d’ara amb un click us podeu inscriure a una sessió informativa per a voluntariat, demanar una primera acollida per a un/a jove, o fer un donatiu.
 • El web estarà en 3 idiomes: català, castellà i anglès. A dia d’avui tenim activats els dos primers, a partir de setembre es preveu fer pública la web en anglès.

 

Aquest mes també hem publicat la Memòria de 2017.
Ja podeu remenar la versió online o en paper d’aquesta publicació anual, que recull tots els fets rellevants d’aquest últim curs. Us fem un resum dels principals continguts que hi trobareu:

 • Els canvis de tendències pel que fa al jovent que esdevé usuari de l’entitat
 • Resultats i impacte dels projectes de mentoria, habitatge i suport socioeducatiu
 • Xarxa de col·laboracions a nivell d’entitat: què treballem conjuntament?
 • Les principals accions de comunicació que es duen a terme
 • Els resultats econòmics
 • La celebració dels 20 anys de l’entitat.

 

 

Més enllà del contingut, aquesta memòria ha comptat amb una proposta de disseny i estructura que s’allunya de la dels anteriors anys i està en consonància amb la resta de materials d’aquest nou curs.
En aquests sentit volem agrair la tasca de la dissenyadora Teresa Canals. Esperem que us agradi!