• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Acull

Acolliment temporal per a joves immigrants majors de 18 anys

Projecte d’acollida per a jovent extutelat o en situació de vulnerabilitat social d’origen migrant i sense referents familiars al territori. Proposa una estada de 9 mesos a un entorn familiar amb el suport i acompanyament tècnic a jovent i voluntariat en el seu rol, procés i convivència.

 

El projecte ofereix l’entorn, el vincle afectiu i el context idoni per a què els i les joves, que ho decideixin, puguin fer un salt qualitatiu en el procés d’emancipació des de l’acompanyament quotidià, amb un suport emocional intensiu a les dificultats que se’ls plantegen, la millora de l’ús i domini del català i castellà, la possibilitat de què les persones adultes amb qui conviuen es converteixin en referents i la possibilitat d’ampliació de xarxa i de recursos a través de les persones d’acollida i el suport educatiu.

 

Les activitats clau per dur a terme el projecte són: la captació, selecció i formació de les persones participants (nuclis acollidors i jovent); l’acompanyament en l’inici de les convivències i en el seguiment educatiu del jovent (a través d’un pla de treball individual i en xarxa amb altres entitats i serveis) i del rol que desenvolupen les persones acollidores com a referents en el quotidià.