• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Acompanyem al jovent amb projectes

que cobreixen diferents àmbits de suport

Mentoria

Habitatge

Suport socio-educatiu

Participació

PROJECTES DE MENTORIA


La mentoria és l’eina de treball que promou la relació entre persones que s’ofereixen de forma voluntària per proporcionar suport individual a una altra persona. Punt de Referència forma part de la Coordinadora de Mentoria Social, que posa en valor aquest model d’intervenció del que és líder.

S’aplica la mentoria en els següents projectes:

Atenea
Recursos per a millorar el procés formatiu Un projecte destinat a millorar el nivell formatiu del jovent, a través del treball en competències i la mentoria. En aquest projecte es treballa sobre 3 eixos: Reforç en els hàbits d'estudi. La motivació i l'esforç creixen amb l'acompanyament de la persona mentora. Orientació formativa per acompanyar al jovent [...]
Referents
Una nova figura de confiança per compartir un moment important S’ofereix al o la jove conèixer una persona voluntària que li aporti suport emocional, lúdic i lingüístic; acompanyament en la inserció laboral, en els estudis, en la cerca d’habitatge i en la millora de les seves competències i habilitats; i una ampliació de la seva [...]

PROJECTES D’HABITATGE


Una de les principals demandes de la majoria del jovent és tenir un habitatge. Els següents projectes disposen de places d’habitatge que, sumades a l’ acompanyament professional i voluntari, els proporcionen estabilitat emocional i ampliació de la seva xarxa.

Pisos Assistits
Convivència entre joves en pisos assistits per a professionals Els pisos assistits ofereixen als joves la possibilitat de viure temporalment en un pis juntament amb 2 o 3 joves més que es troben en la seva mateixa situació. Són joves que treballen i que amb el suport diari d’un educador/a planifiquen el procés d’emancipació en [...]
Llars El Pas
Habitatge per jovent a tocar d' assolir la plena emancipació Llars El Pas és un projecte en fase pilot que dóna l'opció de disposar d'un habitatge a llarg termini al jovent que ja ha finalitzat la seva estada en els projectes Acull o Pisos Assistits i que encara no pot accedir a pisos del mercat ordinari [...]
Acull
Acolliment temporal per a joves immigrants majors de 18 anys Projecte d’acollida per a jovent extutelat o en situació de vulnerabilitat social d’origen migrant i sense referents familiars al territori. Proposa una estada de 9 mesos a un entorn familiar amb el suport i acompanyament tècnic a jovent i voluntariat en el seu rol, procés [...]

PROJECTES DE SUPORT SOCIO-EDUCATIU


El suport professional està sempre a l’abast del jovent. Els projectes de suport socio-educatiu donen resposta a les demandes del jovent, a qui s’atén de forma personalitzada més enllà de la seva participació en altres projectes de l’entitat. La tramitació de permisos o la orientació per a formar-se són de les principals demandes rebudes.

Primeres Acollides
La porta d’entrada a Punt de Referència Com el nom indica, és un servei d’acollida, informació i atenció a les demandes del jovent i d’atenció i resposta a la demanda de persones que volen fer voluntariat a l’entitat. Un canal únic per a donar resposta a totes les persones que ens contacten.   Les primeres [...]
Trajecte
Intervenció professional continuada per atendre demandes més enllà dels projectes Posem a l’abast del jovent un suport tècnic per a donar resposta a les seves demandes (formació, inserció laboral, lleure, salut, jurídic…); establint un pla de treball en els casos en què podem donar resposta des de l’entitat i/o derivant-los a serveis i projectes de [...]

PROJECTES DE PARTICIPACIÓ


El jovent s’organitza per posar en comú les seves inquietuds, reivindicacions i somnis i fer arribar la seva veu a la societat.

Som Llavor
Joves pels Drets Amb el projecte Som Llavor promovem que les i els joves es puguin reconèixer com a subjectes de drets, amb capacitat de generar consciència i impacte a nivell comunitari a través de la participació social. També promovem l'oci saludable, l'accés a la cultura i l'exercici del dret a formar part de la [...]