• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Trajecte

Intervenció professional continuada per atendre demandes més enllà dels projectes

Posem a l’abast del jovent un suport tècnic per a donar resposta a les seves demandes (formació, inserció laboral, lleure, salut, jurídic…); establint un pla de treball en els casos en què podem donar resposta des de l’entitat i/o derivant-los a serveis i projectes de la xarxa d’atenció social.

 

Atenem a jovent que es dirigeix a l’entitat per a buscar respostes concretes i, també, a jovent amb qui hem iniciat processos d’acompanyament en altres projectes de l’entitat i que demanden un suport tècnic de més llarga durada.

 

Les principals activitats del projecte són: el seguiment educatiu individualitzat, la coordinació amb entitats i serveis de la xarxa d’atenció social i les activitats grupals de lleure, de forma puntual.