• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida de les i del jovent tutelat i extutelat, en risc d’exclusió social, acompanyant-los en el seu procés d’emancipació.

Ser una entitat referent en acompanyament a jovent tutelat, extutelat i/o en risc d’exclusió, líders en l’ús i la promoció de la mentoria.

La confiança, la qualitat, el compromís, la innovació, la inclusió, l’entusiasme i la participació.

QUÈ FEM

A Punt de Referència treballem per afavorir la plena emancipació del jovent vulnerable, principalment el jovent extutelat en el moment de la seva sortida dels centres de protecció de menors. Ho fem mitjançant el suport d’un equip professional que els orienta en aspectes pràctics tan importants pel seu futur com ara la inserció laboral, la recerca d’habitatge, la formació o la regularització de la documentació en el cas dels estrangers. Complementàriament a les accions d’acompanyament i en resposta a les dificultats dels joves per trobar habitatge, col·laborem amb la DGAIA oferint i gestionant habitatges en els quals els joves poden assajar el seu projecte de vida autònoma i exercitar les seves habilitats personals, socials o laborals sota la supervisió d’una educadora

La nostra especialitat d’intervenció es materialitza en els projectes de mentoria, mitjançant els quals oferim un acompanyament de persones voluntàries que esdevenent referents dels i les joves. D’aquesta manera, el jovent disposa d’una nova xarxa de suport, de figures clau per a la seva emancipació.

BREU HISTÒRIA

1997
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1997

El 30 de juny es constitueix l’Associació, inicialment amb seu a uns locals de la Fundació Mercè Fontanilles i posteriorment a uns espais del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

1999

Definició i posada en marxa del primer grup participant al projecte Referents

2000

L’Associació s’incorpora a la Federació d’Entitats amb Pisos Assistits (FEPA), un ens creat amb l’objectiu d’aglutinar els interessos de les entitats que treballen amb els joves extutelats.

També s’incorpora a la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

2002

Per encàrrec de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) definim un projecte d’acolliment familiar, el Projecte ACULL. Durant el curs 02-03 iniciem el projecte amb el primer grup pilot.

2003

Obertura d’ un espai per a donar resposta a demandes de caràcter formatiu i informatiu dels joves, el Programa de Suport.

2004

Punt de Referència participa al projecte Europeu ENCYMO, que va permetre conèixer altres experiències d’acompanyament voluntari d’arreu d’Europa i constatava que la mentoria de Punt de Referència és  innovadora a Catalunya i a Espanya.

El setembre s’amplia l’oferta de serveis als joves, amb l’obertura del primer pis assistit (el Trampolí) al barri de Sant Gervasi (actualment al barri d’Hostafrancs), i amb capacitat per a tres joves.

2005

L’Associació Igaxes de Galícia replica el projecte Referents.

2006

Punt de Referència inicia el treballa en xarxa amb ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), concretament a la Comissió d’Immigració.

2007

Neix el projecte Trajecte, d’assessorament i acompanyament als joves.

L’entitat canvia la seva seu social al carrer Sant Antoni Abat, gràcies al suport de l’Escola Pia de Catalunya.

2008

Punt de Referència amplia la seva oferta de pis assistit amb l’obertura d’El Pas, al barri de la Sagrada Família, amb tres places per a joves.

Es formalitza un nou projecte, el Servei de Primeres Acollides.

S’inicia una aliança amb la Fundació Servei Solidari, per posar en marxa el Programa de Pisos d’Autonomia DOMUS, a l’Hospitalet de Llobregat.

Punt de Referència presenta la Recerca “Acompanyament voluntari i vincle afectiu. Experiències d’acompanyament amb joves extutelats”.

S’inicia el grup de treball “European Mentoring and Befriending Group” (EMBG) dins la Xarxa ENCYMO, amb l’objectiu de compartir amb professionals de França, Anglaterra i Alemanya, criteris i experiències de bones pràctiques sobre l’acompanyament voluntari “1 a 1”.

2010

Finalitza el grup de treball “European Mentoring and Befriending Group” amb la presentació de la Carta Europea de Mentoria al Parlament Europeu de Brussel·les.

2011

L’entitat dissenya una nova proposta de treball per extendre la pràctica de la mentoria al territori. S’assenten les bases d’una coordinadora d’entitats de mentoria, que s’anirà desenvolupant els propers anys.

2012

Neix Equinocci, un nou concepte de pis assistit amb presència educativa, tant professional com voluntària, co-gestionat amb la Comunitat Sunday de Sant Feliu de Llobregat.

Es posen en marxa 2 rèpliques del projecte Referents, una a Girona, de la ma de la Cooperativa Suara, i l’altra a Lleida, per part de CIJCA-Salesians.

Posada en marxa de la Coordinadora de Mentoria Social, impulsada des de Punt de Referència en aliança amb tres associacions més: Fundació Servei Solidari, Fundació Èxit i la Universitat de Girona amb projectes que prenen la mentoria com a mètode d’atenció a la població vulnerable.

2013

S’inicia l’acció “Ocupa’t” dins del projecte Trajecte, per millorar les oportunitats d’inserció laboral del jovent.

Punt de Referència organitza la 1a Jornada de Mentoria per a la Inclusió, amb participació de ponents  com David Dubois (EEUU) investigador sobre mentoria a nivell internacional, i Amos Carmeli (Israel) director del programa de mentoria més antic d’Europa, el Perach Program.

L’Associació participa a la primera recerca sobre l’impacte dels projectes de mentoria, coordinada per la Coordinadora de Mentoria Social i liderada per la Universitat de Girona.

2014

Any d’enfortiment dels projectes de mentoria, marcat per 2 moments clau:

  • Presentació dels resultat de l’”Estudi d’avaluació de l’impacte dels programes de mentoria social”, on ha participat el projecte Referents.
  • Organització de la Trobada Europea de Mentoria Social, acte que va formar part de la Capitalitat Europea del Voluntariat Barcelona 2014, i en la que van participar 7 organitzacions europees, 8 projectes de mentoria d’altres comunitats autònomes i 10 projecte de Catalunya.

2015

Punt de Referència celebra els 18 anys acompanyant joves quan assoleixen la majoria d’edat.

El projecte Referents creix fins assolir quasi 60 parelles l’any i es millora la seva sistematització. Per això es redacta el “Manual d’implementació d’un programa de mentoria: el projecte Referents” i s’ofereix formació i assessoria per posar en marxa nous projectes de mentoria a altres entitats, com Fundació Comtal, Fundació Natzaret de Mallorca, Igaxes de Galícia, Asociación Vasija de Guadalajara i Fundación Ilundain de Navarra.

2016

El projecte Coordinadora de Mentoria Social es constitueix com a Associació amb personalitat jurídica pròpia. En el període 2016-2019 Punt de Referència tindrà la Presidència de la Junta directiva de la nova Coordinadora.

Punt de Referència s’incopora al Centre Europeu de Recerca en Mentoria basada en les evidències, constituït durant l’European Mentoring Summit a Leeuwarden (Holanda) i a la Xarxa Europea d’Aprenentatge sobre Programes de Mentoria per a persones migrades.

Tot aquest treball en mentoria porta a Punt a dissenyar MentorHabilitats, el nou proejcte de mentoria laboral, en col·laboració amb 3 entitats més.

Punt de Referència comença a acompanyar a jovent tutelat, a partir dels 16 anys amb la posada en marxa del projecte GR 16-18, donant  responent a la creixent demanda dels professionals dels recursos residencials per jovent tutelat.

2017

Posada en marxa el tercer pis assistit de Punt de Referència (Fent Camí). En aquest cas és un pis mixte, de 4 places i a Cornellà de Llobregat.

L’expertesa en mentoria porta Punt de Referència a ajudar a un projecte europeu de mentoria de l’organització People in Need de Praga i formar en mentoria a les organitzacions Fundació Ampans i la Cooperativa Actua.  Alhora des de l’Associació es dissenya la formació (presencial i on line) que ofereix la Coordinadora de Mentoria Social per la Gestió d’un projecte de Mentoria Social.

2018

L’Associació Punt de Referència rep el Premi Solidaritat, atorgat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya i el Premi Civisme a la Innovació pel projecte GR 16-18, atorgat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

S’amplia el projecte de pisos assistits amb l’obertura d’un quart pis (Horitzó), que es troba a Hospitalet de Llobregat i té 4 places per a joves.

2019

Els projectes de mentoria Referents, Atenea i GR16-18 amplien l’edat de participació del jovent, que pot participar a partir dels 16 anys.

S’inicia el cicle de debats bimensuals El Berenar a Punt, per tractar amb tots els agents implicats, sobre tot el que envolta la vida i casuístiques del jovent tutelat i extutelat.

El mes de juny es tanca el projecte Equinocci.

 

 

2020

Obrim el Projecte Llars el Pas, habitatges per atendre la darrera fase d’emancipació de jovent de més de 19 anys.

Ampliem la durada de les relacions de mentoria, passant a ser de 8 mesos al Projecte Atenea i de 10 a Referents.

2021

El projecte Referents obté la millor qualificació en qualitat de la mentoria, el Segell MC+

Iniciem el projecte de participació i sensibilització que dona veu als joves: “Som Llavor”

Portem el projecte Referents a les poblacions del Maresme.

S’inicia la convivència de dos joves a l’habitatge cooperatiu La Balma, al Poblenou.

2022

Celebrem el 25è aniversari de l’entitat.

Portem el Projecte Referents a les poblacions del Vallès Occidental.

La seu de Punt de Referència es trasllada al carrer Consell de Cent de Barcelona.

 

Contribuim en l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015. Acompanyant al jovent tutelat i extutelat fem incidència en aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquest cens agrupa associacions que duen a terme activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets. Les donacions a favor d’associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana desgraven un 15% en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

LES MEMÒRIES

Memòria 2023

Memòria 2022

Memòria 2021

Memòria 2020

L’EQUIP

L’equip de Punt de Referència està composat per:

JUNTA DIRECTIVA

EQUIP PROFESSIONAL

VOLUNTARIAT

Suport en la gestió administrativa

Suport als programes

Suport en l'Àrea Internacional

TREBALLA AMB NOSALTRES

Busquem:

 

QUI ENS DÓNA SUPORT