• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

Atenea

Recursos per a millorar el procés formatiu

Un projecte destinat a millorar el nivell formatiu del jovent, a través del treball en competències i la mentoria.

En aquest projecte es treballa sobre 3 eixos:

  • Reforç en els hàbits d’estudi. La motivació i l’esforç creixen amb l’acompanyament de la persona mentora.
  • Orientació formativa per acompanyar al jovent en la definició del seu projecte professional.
  • Tallers d’estudi, amb l’atenció individualitzada dels formadors.

Les activitats del projecte contemplen trobades setmanals entre la persona jove i la persona mentora a més d’unes activitats grupals mensuals (dirigides a totes les parelles de mentoria).  En aquestes trobades es faran activitats per a treballar l’autoconeixement i les habilitats dels i les joves, treballar competències transversals, conèixer recursos formatius i orientar el seu futur.

A banda d’aquestes activitats setmanals, el jovent pot escollir participar als tallers d’estudi, un espai setmanal complementari on no es compta amb la relació de mentoria, sinó amb altres persones voluntàries que els atendran amb les demandes formatives que tinguin durant el curs.

Les relacions de mentoria d’ Atenea tenen una durada mínima de 8 mesos, durant els quals comptaran amb el seguiment professional de la persona tècnica del projecte.