• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28

MentorHabilitats

Millorar l’ocupabilitat per afrontar l’emancipació

Un projecte destinat a millorar l’ocupabilitat del col·lectiu de jovent ex-tutelat o en situació de risc mitjançant la mentoria social. Existeixen tres espais d’aprenentatge pel jovent: activitats grupals formatives, trobades de mentoria ú a ú i el seguiment educatiu individual.

 

En aquest projecte es treballa:

  • La millora competencial del jovent a través del treball en competències transversals i la participació a un projecte comunitari.
  • Ampliació de la xarxa social a través de la relació amb la persona mentora assignada, la seva xarxa i les altres persones mentores i jovent del grup.
  • L’aproximació al mercat laboral i els recursos existents a través de la visita d’empreses i contextos laborals, i a recursos d’inserció laboral.

 

Cada jove té un pla de treball individual que és la guia del procés de millora de la ocupabilitat que fa al llarg de les activitats grupals i trobades de mentoria ú a ú.