• C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28  info@puntdereferencia.org
  • C/Sant Antoni Abat 10, 08001 Barcelona
  • 93 329 74 28
Get In Touch

Direcció
Get In Touch

Coordinadora pedagògica
Get In Touch

Gestió administrativa
Get In Touch

Comunicació
Get In Touch

President. Grup de treball captació de fons
Get In Touch

Tresorera
Get In Touch

Secretari
Get In Touch

Vocal. Supervisió de programes
Get In Touch

Vocal. Grup de treball de Captació de fons
Get In Touch

Pis assistit 'Fent Camí' i Projecte Trajecte
Get In Touch

Projecte Atenea i Àrea Internacional
Get In Touch

Coordinadora de mentoria i Àrea de Formació i consultoria
Get In Touch

Pis Assistit 'Horitzó' i Primeres Acollides
Get In Touch

Projecte Acull i Projecte Referents
Get In Touch

Projecte Llars el Pas i Projecte Trajecte
Get In Touch

Vocal
Get In Touch

Coordinadora d'habitatge i Pis Assistit 'Trampolí'
Get In Touch

Projecte Referents
Get In Touch

Grup de treball de Captació de Fons i Àrea Internacional
Get In Touch

Projecte Som Llavor i Projecte Referents
Get In Touch

Projecte Referents