• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28
Get In Touch

Direcció
Get In Touch

Cap d'àmbit de mentoria
Get In Touch

Gestió administrativa
Get In Touch

Comunicació
Get In Touch

Vocal
Get In Touch

Presidenta
Get In Touch

Secretari
Get In Touch

Suport als programes
Get In Touch

Vocal
Get In Touch

Pis assistit 'Fent Camí' i Projecte JovesXJoves
Get In Touch

Projecte Atenea i Àrea Internacional
Get In Touch

Pis Assistit 'Horitzó'
Get In Touch

Projecte Acull
Get In Touch

Projecte Llars el Pas
Get In Touch

Vocal
Get In Touch

Projecte Referents i Primeres Acollides
Get In Touch

Grup de treball de Captació de Fons i Àrea Internacional
Get In Touch

Projecte Referents
Get In Touch

Projecte Referents
Get In Touch

Projecte Referents (Vallès) i Projecte Som Llavor
Get In Touch

Projecte Trajecte
Get In Touch

Cap d'Àrea de projectes d'habitatge
Get In Touch

Pis Assistit 'Trampolí' i Taller d'estudi
Get In Touch

Pis Assistit 'Horitzó'
Get In Touch

Tresorer
Get In Touch

Vocal
Get In Touch

Suport en la gestió administrativa