• C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 27  info@puntdereferencia.org
  • C. Consell de Cent, 445. Escala A, entresol
  • 93 329 74 28

2004

Punt de Referència participa al projecte Europeu ENCYMO, que va permetre conèixer altres experiències d’acompanyament voluntari d’arreu d’Europa i constatava que la mentoria de Punt de Referència és  innovadora a Catalunya i a Espanya.

El setembre s’amplia l’oferta de serveis als joves, amb l’obertura del primer pis assistit (el Trampolí) al barri de Sant Gervasi (actualment al barri d’Hostafrancs), i amb capacitat per a tres joves.

Tags CLOUD